Mato hanke

Mahdollisuudet todeksi (MaTo) -hanke

Pitkäaikaistyöttömille maahanmuuttajataustaisille asiakkaille

MaTo – ryhmissä toteutetaan kotoutumisajan jälkeistä työhön aktivoivaa yksilö- ja ryhmätoimintaa jo pidempään työttömänä olleille maahanmuuttajille. Ryhmissä saa yksilö- ja ryhmäohjauksena tukea ja apua omien päämäärien selkeyttämiseen, työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksien kartoittamiseen sekä työ-, työkokeilu- ja opiskelupaikkojen hakemiseen. Osallistujat saavat myös suomen kielen opetusta sekä työelämä- ja yrittäjyysvalmennusta. Ryhmätoiminnan aikana osallistujilla on mahdollisuus siirtyä omien tavoitteiden mukaisesti vaiheittain työelämään erilaisten kokeilujen myötä. Ryhmiä on kahdenlaisia, Alku-MaTo (3kk) jonka aikana suunnitellaan oma koulutus- ja työllistymispolku ja Jatko-MaTo, johon voi siirtyä ja palata tarvittaessa eri nivelvaiheissa.

Mahdollisuudet todeksi -hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke sekä yksi valtakunnallisen Kotona Suomessa-hankekokonaisuuden pilottihankkeista. Hankkeen toiminta on alkanut 1.9.2017 ja päättyy 31.8.2019 ja sitä hallinnoi Keski-Suomen Monikulttuuristen yhdistysten liitto Wari ry.


MATO-JULKAISU 2019

Yhteystiedot

Anne Ceesay
Hankepäällikkö ja opettaja
anne.ceesay@wari.fi
Puh: +358 50 4630120

Mari Korpela
Opettaja
mari.korpela@wari.fi
Puh: +358 50 323 8660

Matarankatu 4, 2. krs, huoneet 202 ja 203, 40100 Jyväskylä

MATO-JULKAISU 2019